Privātuma politika

Multilukss Privātuma politika

1. Multilukss klientu karšu lojatitātes pogramma

1.1. Uz kāda pamata tiek apstrādi dati:

Multilukss klientu karšu apkopotie dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, tostarp  saskaņā ar ES Vispārējās datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679. Klientu dati tiek apstrādi pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. daļu – datu subjekta piekrišana.

1.2. Kādi klientu – fizisko personu (datu subjekts) dati tiek apstrādāti

 • vārds, uzvārds;
 • dzimšanas datums;
 • mobilā tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • dzimums;
 • saziņas valoda;
 • pensionāra statusa esamība; 
 • klienta kartes numurs ;
 • pirkumu vēsture;
 • klienta kartes noformēšanas vietas (veikala ) adrese;
 • (turpmāk – Dati).

1.3. Datu apstrādes nolūks

Dati nepieciešami, lai identificētu klientu un sniegtu Multuilukss klientu kartes programmas ietvaros esošās privilēģijas – atlaidi pirkumiem, palielinātu atlaides lielumu, saskaņā ar darījumu vēsturi, atvieglotus Multilukss klientu kartes iegūšanas nosacījumus un piešķirtu atlaidi dzimšanas dienā.  Ja klients ir devis piekrišanu, dati tiek izmantoti Multilukss īpašo piedāvājumu izsūtīšanai uz mobilā tālruņa numuru un/vai e-pastu. Atsevišķos gadījumos  – saziņai ar klientu (piemēram, atrasta nozaudēta klienta karte un. tmldz.) Ja dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta fiziskās personas – datu subjekta – piekrišana datu apstrādei.

1.4. Datu aizsardzība

Multilukss rūpējas un uztur atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu sniegtos personas datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neautorizētu iznīcināšanu, pazušanu, labošanu, piekļuvi, atklāšanu vai izmantošanu un citiem pretlikumīgiem izmantošanas veidiem. 

1.5. Izmaiņas Multilukss privātuma politikā 

Multilukss patur tiesības mainīt un pilnveidot šo Privātuma politiku, šeit pat izvietojot jauno Privātuma politikas versiju. 

1.6. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar Multilukss klienta kartes programmu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.

Datu subjekts var ziņot Multilukss, ja:

•    nevēlas, lai nākotnē ar to sazinās;

•    vēlas saņemt Multilukss rīcībā esošo subjekta personas datu kopiju;

•    vēlas labot vai aktualizēt Multilukss rīcībā esošo informāciju par subjektu;

•    vēlas ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

1.7. Datu glabāšanas ilgums

-Dati tiek glabāti neierobežotu laiku, līdz datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu.

1.8. Datu izpaušana

– Dati var tikt izsniegti tikai tiesībsargājošām iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.

2. Sīkfailu izmantošana vietnē www.multilukss.lv (turpmāk – Vietne)

Multilukss izmanto sīkfailus (cookies) un līdzīgas tehnoloģijas (piemēram, Google analytics) , lai apkopotu informāciju brīdī kad apmeklētājs apmeklē Vietni,. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju apmeklētāja datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi  ir iespējams noteikt, ka apmeklētājs ir apmeklējis Vietni iepriekš. Sīkfaili tiek izmantoti, lai nodrošinātu visērtāko Vietnes pārlūkošanu.

Dati, kuri var tikt apkopoti apkopot brīdī, kad apmeklētājs apmeklē Vietni: 

•    informācija par  izmantoto pārlūku;

•    detaļas par aplūkotajām tīmekļa vietnēm;

•     IP adrese;

•    Vietnes sadaļas, kas ir apmeklētas , un

 •    tīmekļa vietnes, kuras ir apmeklētas pirms nonākšanas Multilukss Vietnē.

3. Datu pārzinis

Par SIA Multilukss apkopoto personas datu apstrādi atbildīgais pārzinis ir SIA Multilukss, Reģ. Nr. 40003389175, Juridiskā adrese Kr. Barona iela 37, Rīga, LV-1011,