Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

Šo Noteikumu izpratnē ar Pārdevēju ir jāsaprot SIA Multilukss , Reģ. Nr.40003389175 adrese: Kr. Barona iela 37, Rīga;
savukārt ar Pircēju ir jāsaprot fiziska persona, kas nopērk interneta veikalā multilukss.lv atrodamās preces un / vai pakalpojumus.

Ja Pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas multilukss.lv piedāvātos produktus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu multilukss.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

Veicot jebkādas darbības multilukss.lv, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis šos Noteikumus un Privātuma Politiku , saprot tos un piekrīt ievērot tos bez ierobežojumiem un nosacījumiem, kā arī vienmēr rīkoties labticīgi un saskaņā ar likumu.

Pārdevējs patur tiesības grozīt Lietošanas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.

 

2. Personas datu aizsardzība

Pārdevējsaizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvību, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Detalizēti Pircēju personas datu apstrādes mērķi un pārējie ar personas datu iegūšanu un apstrādi saistītie jautājumi ir aprakstīti šajos Lietošanas noteikumos un multilukss.lv pieejamajā Privātuma Politiku .

 

3. Lietotāju reģistrēšana

Lietot multilukss.lv, kā arī veikt pirkumus var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Pircēji.

Reģistrēts Pircējs

Reģistrēšanās multilukss.lv un Pircēja profila izveide ir brīvprātīga un nav obligāta. Atsevišķi pakalpojumi (piemēram: iepriekšējo pirkumu vēstures apskate un tmldz.), kā arī ērtības multilukss.lv lietošanā un Preču iegādē (piemēram: nav nepieciešams ievadīt visus ar preču piegādi un norēķiniem saistītos datus katrā iepirkšanās reizē) var būt pieejami tikai reģistrētiem Pircējiem, kuri ir izveidojuši Pircēja profilu.

Reģistrējot Pircēja profilu, turpmāk – Profils, no Pircēja tiek pieprasīti personas dati (t.sk. vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tmldz.), ja Pircējs nevēlas sniegt šos datus, tad Profila izveide nav iespējama.

Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu. Pircējs pats ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Pircējs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja Pircējs Profilā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, kā arī gadījumos, ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, Pārdevējsnav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī savā Profilā dzēst vai papildināt datus vai pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu saskaņā ar Privātuma Politiku .

Izveidojot Profilu, Pircējs apliecina, ka ir informēts, ka ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Profilu, tai skaitā, lai izveidotu un saglabātu vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, nosūtītu ar Distances līguma izpildi saistītu informāciju, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma precizējumus. Datus, kas saistās ar Profila izveidi un uzturēšanu, un Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai Pārdevējs un sadarbības partneri (t.sk. pirkuma piegādātāji, maksājumu platformas, IT pakalpojumu sniedzēji). Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Nereģistrēts Pircējs

Veikt Preču iegādi un izmantot daļu no citiem pakalpojumiem un servisiem, kas tiek piedāvāti multilukss.lv var arī Pircēji, kuri izvēlas neizveidot Profilu.
Neatkarīgi no tā vai Profils ir izveidots vai nav, lai noslēgtu Distances līgumu,Pārdevējam ir nepieciešams saņemt un apstrādāt pirkuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus. Ja Pircējs nevēlas sniegt savus personas datus Distances līgums nevar tikt noslēgts un Preču iegāde nebūs iespējama.
Nereģistrētiem lietotājiem ar Preču iegādi, nosūtīšanu un maksājuma veikšanu, kā ari cita ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tiek pieprasīta Pirkuma noformēšanas formā. Tāpat kā Profila esamības gadījumā visa saziņa ar nereģistrētu Pircēju tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts.

Tāpat kā Pircēji ar Profilu, arī nereģistrēti Pircēji ir pilnībā atbildīgi par sniegto datu pareizību. Pircējs pats ir atbildīgs par savu datu drošību. Pircējs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus datus. Ja Pircējs veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, kā arī gadījumos, ja datus izmanto kāda trešā persona, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju.

4. Intelektuālais īpašums

Visa multilukss.lv  pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Pārdevēja vai tā sadarbības partneru  īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

5. Preces

Multilukss.lv pieejamās  Preces, ir paredzētas  tikai un vienīgi personīgai lietošanai. Pircējs nedrīkst pārdot no Pārdevēja  saņemtās Preces vai paraugus.

Pārdevējs rūpējas, ka pieejamie Preču apraksti, attēli un cita informācija ir pēc iespējas pilnīga un  precīza. Taču Pārdevējs nevar garantēt, ka pieejamie Preču  apraksti un cita informācija ir absolūti precīza un aktuāla.  Pārdevējs nevar garantēt, ka izmaiņas informācijā saistībā ar Preci (apraksts, krāsas, kods un tml.) būs nekavējoties pilnībā atjauninātas un aktualizētas.

Multilukss.lv pārdodamās Preces  nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā.

6. Preču cenas

Visām Preču cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.

Pārdevējs patur tiesības mainīt Preču cenu, vai arī noteikt Precēm speciālo cenu. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

Saņemot Pircēja  pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd multilukss.lv norādītās cenas, Pārdevējs  sazināsies ar Pircēju un piedāvās iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja Pārdevējs nespēs ātri sazināties ar Pircēju, tad pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Pircējs saņems atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

7. Preču piegāde

Piegāde Latvijā

Pārdevējs nodrošina bezmaksas piegādi Latvijas teritorijā, ja pirkums pārsniedz  25,- (divdesmit pieci) EUR

•             DPD Pickup – 2,45 EUR

Saņemšanas vietu saraksts atrodams šeit

•             Omniva pakomāts –  2,65 EUR

Saņemšanas vietu saraksts atrodams šeit

•             Venipak pakomāts – 1,80 EUR

•             Venipak PickUp punkti – 1,80 EUR

Saņemšanas vietu saraksts atrodams šeit

•             DPD kurjers – 4,50 EUR

•             Multilukss veikals Brīvības gatve 409, Rīga –  Bezmaksas . Darba dienās:  10.00-19.00; Sestdien, Svētdien 10.00-16.00. Pasūtījumu var saņemt tikai pēc uzaicinājuma e-pastā, ka sūtījums ir sagatavots

Piegādes laiks atkarībā no izvēlētā piegādes veida var aizņemt 1-3 darba dienas, atsevišķos gadījumos līdz 4 darba dienām.

Piegāde Lietuvā 

Pārdevējs nodrošina bezmaksas piegādi uz Venipak pakomātiem un Venipak PicUp punktiem Lietuvas teritorijā, ja pirkums pārsniedz  25,- (divdesmit pieci) EUR

•             DPD kurjers – 6,99 EUR

•             Venipak pakomāts – 2,25 EUR

•             Venipak PickUp punkti – 2,25 EUR

Saņemšanas vietu saraksts atrodams šeit

Ar DPD kurjeru Piegādes tiek veiktas darba dienās, laikā no 9:00 līdz 18:00. Pircējs ir atbildīgs par  tādu saņemšanas adreses norādīšanu, kurā varēs atrasties un saņemt pasūtījumu darba dienas laikā.

Piegādes adresei jābūt iespējami detalizētai. Jānorāda visu vajadzīgo papildinformāciju, piemēram, durvju kodu, lai kurjers varētu veikt piegādi solītajā laikā. Ja adrese ir nepareiza vai neprecīza, piegādes laiks var tikt pagarināts.

Piegāde Igaunijā

Pārdevējs nodrošina bezmaksas piegādi uz Omniva un DPD pakomātiem Igaunijas teritorijā, ja pirkums pārsniedz  35,- (trīsdesmit pieci) EUR

•             DPD Pickup –  3,80 EUR

•             DPD kurjers – 6,99 EUR

Saņemšanas vietu saraksts atrodams šeit

•             Omniva pakomāts –  4,90 EUR

Saņemšanas vietu saraksts atrodams šeit

Pircējs ir atbidīgs par pareizu  tālruņa numura norādi.

Kurjeram piegādes brīdī ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību), lai pārbaudītu saņēmēja identitāti, un fiksēt dokumenta numura pēdējos 5 ciparus.

8. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

Pircējam ir atteikuma tiesības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (Preču pirkuma multilukss.lv) 14 kalendāro dienu laikā no Preču piegādes dienas. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: tiek piegādātas Preces, kuras pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas, vai Pircējs  ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ un/vai  Pārdevējs  ir konstatējis bojājumus Precei vai Prece ir zaudējusi “preces izskatu” (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes.

Atteikuma tiesības sniedz  iespēju Pircējam Preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams, lai pārbaudītu Preci tādā apmērā, kā to var izdarīt parastā veikalā. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums. Citādi Pārdevējam  ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.

Preci ar aizpildītu Atteikuma veidlapu var atgriezt vienā no diviem veidiem:

1. iesniegt personiski Multilukss veikalā Brīvības gatve 409, Rīga

2. nosūtīt pa pastu vai ar kurjeru uz adresi: Multilukss veikals, Brīvības gatve 409, Rīga , LV1024.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par Preces atpakaļ nogādāšanu Pārdevējam  uzņemas Pircējs.

Samaksātās Preču cenas atmaksa, gadījumos, kad Pircējs izmanto atteikuma tiesības, tiek veikta uz Pircēja norādīto bankas kontu 14 dienu laikā.

Ja Pircējs saņēmis  bojātu produktu, vēlams nekavējoties par to paziņot Pārdevējam rakstot  e-pastu uz  veikals@multilukss.lv vai zvanot pa tālr. 20705555.

9. Strīdu izšķiršanas kārtība

Visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, Pircējs un Pārdevējs centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Pircējam ir  tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

10. Nepārvarama vara

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtēju stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā.